Gestión de amianto y demolición industrial
Gestión de amianto y demolición industrial 2

Gestió d'amiant i demolició industrial

Enviland realitza serveis de retirada i sanejament d'espais contaminats per amiant, així com treballs de deconstrucció i demolició d'instal•lacions i equips.

Solucions ambientals per a:

Retirada d'amiant i plans de descontaminació

La companyia elabora estudis de diagnòstic de presència d'amiant en materials de construcció, instal•lacions, dipòsits d'aigua i elements estructurals o decoratius, entre d'altres.

En aquest sentit, dissenya plans de descontaminació, gestiona el desmuntatge i l'extracció de materials, el transport de residus i la seva posterior eliminació.

Desmantellament d'estructures industrials i maquinària

Enviland també s'ocupa del desmantellament total o parcial de maquinària, transformadors, línies de producció i estructures industrials, del desballestament de calderes, i assumeix el reemplaçament, sanejament i reforç de cobertes i façanes.

Seguretat i salut segons la llei

Les tècniques utilitzades per Enviland s'ajusten als criteris dictats en el Reial Decret 396/2006, de 31 de març, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant, així com altres requeriments en matèria de prevenció, qualitat, seguretat i salut.