Compromís Compromís

Compromís ambiental

Enviland desenvolupa les seves activitats amb la finalitat d'oferir solucions basades en l'excel•lència que satisfacin les demandes dels seus clients, de la societat, i que siguin responsables i sostenibles amb l'entorn.

Gestió avançada i respecte al medi ambient

L'aposta per l'I + D li permet desenvolupar serveis innovadors mitjançant tècniques de gestió avançades, adaptats a les necessitats d'un mercat en constant evolució i a les exigències de qualitat, i contribuint al desenvolupament sostenible i a la cura del medi ambient.

En aquest sentit, Enviland garanteix una òptima gestió dels residus, amb un rigorós compliment de la legislació vigent, mantenint les millors condicions per a l'entorn en què treballa i adoptant les mesures necessàries per minimitzar l'impacte ambiental negatiu que es pogués generar.

Formació interna i política de qualitat

L'empresa també promou la protecció dels seus treballadors, difonent una cultura orientada a la prevenció, mitjançant accions de formació i sensibilització.

Els compromisos de Enviland amb els clients, els empleats i el medi ambient es reflecteixen en la seva política de qualitat.

La companyia està autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la gestió de residus perillosos (especials), no perillosos (no especials), i valoritzables procedents de la indústria, comerç, construcció i demolició.

Sello1
Sello2
Sello3
Sello4
Sello5