Experiència

Els seus més de 15 anys d'experiència, juntament amb la seva orientació a cobrir les necessitats de clients de sectors diversos, proporcionant solucions amb alts estàndards de qualitat i respectuoses amb el medi ambient, han convertit a Enviland en companyia de referència per a la gestió de residus industrials. A continuació, es citen alguns dels seus principals projectes.

EPSA-KEMIRA IBERICA

Periode: Decembre

Desmantellament d'unes cobertes industrials de fibrociment amb amiant per a posterior enderrocament de les instal•lacions.

COBRA-ELECNOR

Periode: Decembre

Neteja mitjançant equips de succió-impulsió d'un dipòsit d'hidrocarburs i posterior gestió del residu. Després de netejar, vaporitzar i desgasificar el dipòsit, es procedeix a la inertització i baixa del mateix.

CARGILL SLU

Periode: Gener - Decembre

Reemplaçament d'una coberta de fibrociment amb amiant per una altra nova en unes instal•lacions industrials alimentàries.

DYR - Central Térmica Sant Adrià

Periode: Gener - Decembre

Transport i gestió de materials amb contingut d'amiant procedents del desmantellament de les antigues instal•lacions de la Central Tèrmica de Sant Adrià-Badalona (Barcelona).

CONTROL DEMETER - AISCONDEL

Periode: Juliol - Agost

Identificació, agrupatge i recondicionament d'abandonament de residus en una instal•lació industrial, amb posterior gestió a la planta de tractament.

ARRUSA

Periode: Juliol - Agost

Identificació, agrupatge i recondicionament d'abandonament de residus en una instal•lació industrial, amb posterior gestió a la planta de tractament.

CONTROL DEMETER - BIMSA

Periode: Juny - Juliol

Diagnosi i posterior gestió de sòls contaminats procedents de les antigues instal•lacions de la Fira de Bellcaire a les Glòries de Barcelona.

LISANT-ALUMINSA

Periode: Maig - Juny

Fase 1: Identificació, agrupatge i recondicionament d'abandonament de residus en una instal•lació industrial, amb posterior gestió a la planta de tractament.

Fase 2: Diagnosi de sòls i informe de situació dels mateixos.

TECNOPOLIMEROS

Periode: Juny - Octubre

Gestió de residus procedents de l'incendi d'una antiga factoria de transformació de plàstics a Parets del Vallès (Barcelona)

CARGILL SLU

Periode: Gener - Decembre

Reemplaçament d'una coberta de fibrociment amb amiant per una altra nova en unes instal•lacions industrials alimentàries.

CONTROL DEMETER- VESTA

Periode: Septembre - Octubre

Assessorament i posada en marxa d'un procés de cribratge per al sanejament d'uns camps de tir a França.

ANTIGUA FABRICA ELBASA

Periode: Juny - Agost

Diagnosi de sòls potencialment contaminats a les antigues instal•lacions de la factoria Electrònica Bàsica en el municipi d'Esparreguera (Barcelona).

COBRA

Periode: Juny - Decembre

Desmuntatge i desamiantat d'espais de diferents localitats per a Telefónica.

CONTROL DEMETER

Periode: Març - Setembre

Diagnosi, condicionament, transport i gestió dels residus generats en els treballs d'enderroc de les antigues instal•lacions de Can Batlló a Barcelona.

EXCAVACIONS I PINTURES SAU - Escorxador Olot

Periode: Març - Abril

Desmantellament de materials amb amiant en les instal•lacions de la Deixalleria Comarcal d'Olot (Girona) per a posterior muntatge d'una nova coberta.

COMSA

Periode: Gener-Febrer

Desmantellament d'una coberta de fibrociment (5.000m2) al Mercat de Sants de Barcelona.

BASELL

Periode: Gener-Febrer

Descontaminació i gestió de sòls en les instal•lacions de l'antiga factoria Basell a Tarragona.

DETECSA

Periode: Novembre-Maig

Transport i gestió de residus amb contingut d'amiant procedents del desmantellament de l'Antiga CT de Sant Adrià de Besòs-Badalona (Barcelona).

AEAT (Seranco)

Periode: Juny - Setembre

Desmantellament d'un mur cortina amb posterior desamiantat en les instal•lacions de l'AEAT de Lleida.

CLUB NAUTIC - EL Balís

Periode: Juny

Neteja i condicionament de les terres acumulades a la riera i el port.

CARGILL SLU

Periode: Abril - Juny

Reemplaçament d'una coberta de fibrociment amb amiant per una altra nova en unes instal•lacions industrials alimentàries.

ERCROS Factoría Flix

Periode: Maig

Desmantellament de 4.000m2 de coberta de fibrociment amb amiant per a posterior enderrocament de les instal•lacions.

COMSA EMTE

Periode: Març - Maig

Condicionament, transport i gestió de residus de les factories industrials situades al recinte 'El Prat-Vall d'Aran' del Prat de Llobregat (Barcelona).

ERM - Ranke QUIMICA

Periode: Gener- Març

Transport i gestió de terres contaminades procedents del sanejament de les instal•lacions de Ranke Química (Almirall) al municipi de Sant Celoni (Barcelona).

CARGILL SLU

Periode: Març - Decembre

Reemplaçament d'una coberta de fibrociment amb amiant per una altra nova en unes instal•lacions industrials alimentàries.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Periode: Novembre

Desmantellament d'una coberta de fibrociment amb amiant al taller nau pintura de Martorell (Barcelona).

ERCROS Factoría Flix

Periode: Octubre

Desmantellament d'una coberta de fibrociment amb amiant per a posterior enderrocament de les instal•lacions.

EPSA-ROYAL URBIS

Periode: Abril - Maig

Desmantellament, condicionament, transport i gestió de 20.000m2 de coberta de fibrociment, procedent de les antigues instal•lacions de Fridasa a Figueres (Girona).

COMSA EMTE

Periode: Gener- Abril

Condicionament, transport i gestió de residus de les factories industrials situades al recinte'Casa de Les Llengües' de Barcelona.

UNION DERIVAN

Periode: Gener - En Curso

Diagnosi, extracció, condicionament, transport i gestió de residus procedents del desmantellament de les instal•lacions de Viladecans (Barcelona).

BUNGE IBERICA

Periode: Decembre 2010 - Abril 2011

Transport i gestió de residus extrets d'una coberta de 40.000 m2.

SEAT

Periode: Decembre

Diagnosi, extracció, condicionament, transport, gestió i valorització de residus procedents del desmantellament de dipòsits a les seves instal•lacions de Martorell.

URCOTEX

Periode: Setembre - Decembre

Transport i gestió de residus de les instal•lacions de SEAT Zona Franca a Barcelona (600 Tns).

C2002-ACSA SORIGUE

Periode: Abril

Transport i gestió de terres contaminades (576,70 Tn) procedents del sanejament de les instal•lacions d'Endesa al municipi de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Periode: Juny - Octubre

Reemplaçament de marquesines de fibrociment amb amiant per altres noves en els apeadores de Sant Joan, Esparreguera i Funicular de Gelida (Barcelona) sense aturada del servei.

HERA-SEGASA

Periode: Abril - Setembre

Descontaminació de les instal•lacions de Daicolorchem. Diagnosi de sòls, assessorament, transport i gestió de terres (5.000 TNS)

IDES-VOPI4

Periode: Juliol - Octubre

Transport i gestió de 3500 TN de residus de fibrociment de les instal•lacions de SEAT Zona Franca a Barcelona.

COMSA

Periode: Abril - Setembre

Descontaminació del Solar Gornal III de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Diagnosi de sòls, assessorament, transport i gestió de terres, així com condicionament, transport i gestió de residus industrials procedents del sanejament del solar.

ERM-DELPHY

Periode: Abril - Setembre

Descontaminació i sanejament de les instal•lacions de Delphy a Sant Cugat del Vallès. Diagnosi de sòls, assessorament, transport i gestió de terres (800 TN).

AJUNTAMENT DE CUBELLES

Periode: Març

Obra: Descontaminació i sanejament d'un solar industrial després d'incendi.

ESTAMPADOS CONTINENTALES, S.A.

Periode: Setembre-Octubre

Diagnosi de situació, assessorament, condicionament, transport i gestió de residus.

REFRATECHNIK IBERICA, S.A.

Periode: Setembre-Octubre

Substitució parcial d'una coberta de fibrociment per una altra nova en una factoria industrial en funcionament (5.000 m2)

COMSA EMTE y CLD

Periode: Setembre-Octubre

Desmantellament d'una coberta de fibrociment en les instal•lacions de la companyia CLD a Barcelona.

FS NEW DEVOLOPMENTS

Periode: Juliol

Descontaminació d'una factoria, diagnosi de sòls, assessorament, transport i gestió de terres, així com condicionament de residus líquids, sòlids i pastosos.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Periode: Març- Juliol

Desmuntatge, condicionament i gestió de residus d'amiant procedents de marquesines de diferents estacions.

ECOCAT SUELOS

Periode: Octubre 2008 - Març 2009

Descontaminació de les instal•lacions de la fàbrica Bayer a Zona Franca: diagnosi de sòls, assessorament, transport i gestió de terres (500 tns)

SERVIAL-GESTIO D´ENDERROCS

Periode: Setembre 2008 - Febrer 2009

Descontaminació de les antigues instal•lacions de la paperera'Sarrió' al municipi del Prat de Llobregat: diagnosi de sòls, assessorament, transport i gestió de terres, així com condicionament de residus líquids, sòlids i pastosos, i neteja de tancs. (900 tns)

IGR, S.A.

Periode: Octubre-Decembre

Descontaminació de les instal•lacions de la fàbrica EATON a Montornès del Vallès: diagnosi de sòls, assessorament, transport i gestió de terres (350 tns).

ATLL-ACSA

Periode: Setembre-Decembre

Transport i gestió de materials amb amiant (300 tones) en el marc del'Pla sistemàtic d'eliminació de canonades de fibrociment de la xarxa bàsica d'abastiment d'ATLL'.

AJUNTAMENT DE CUBELLES

Periode: Agost-Octubre

Condicionament i gestió d'una instal•lació de pneumàtics fora d'ús: diagnosi de sòls, assessorament, transport i gestió de terres contaminades, així com treballs d'excavació, pretractament in situ i gestió final dels residus.

UTE COMSA-EMCOFA

Periode: Juliol - Agost

Diagnosi de sòls, transport i gestió de terres contaminades a dipòsit controlat (5.000 tns.)

SOCIETAT GENERAL D´AIGUES DE BARCELONA

Período: Febrer-Juny

Sanejament d'una parcel•la situada al Prat de Llobregat: excavació i col•locació d'un col•lector salmoducto procedent del Bages, i diagnosi de sòls, excavació selectiva, transport i gestió de terres contaminades a dipòsit controlat (6.000 tns.)

ESTRELLA DAMM

Periode: Març-Maig

Desmuntatge, condicionament i gestió de residus d'amiant procedents del desmuntatge d'una coberta de les seves magatzems.

ECOCAT

Periode: Decembre 2007 - Febrer 2008

Descontaminació del farcit antròpic del Port Marítim de Sant Carles de la Ràpita: diagnosi de sòls, transport i gestió de terres contaminades a dipòsit controlat (5000 tns).

NUBIOLA PIGMENTOS

Periode: Gener-Març

Neteja dels residus generats pel tancament de l'empresa Colors Hispania (Barcelona): anàlisi i identificació, condicionament, transport i gestió de residus líquids i sòlids amb destinació al gestor final (500 tns.)

COMSA

Periode: Novembre 2007-Gener 2008

Diagnosi de sòls, transport i gestió de terres contaminades a dipòsit controlat a la Plaça Europa (6.000 tns.)

NOVATERRA

Periode: Novembre 2007-Gener 2008

Sanejament de terrenys per a la promoció immobiliària de la Zona Franca de Barcelona: diagnosi de sòls, transport i gestió de terres contaminades cap dipòsit controlat (35.000 tns.)

POPAMA, S.L.

Periode: Gener-Maig 2007

Diagnosi de sòls, transport i gestió de terres contaminades a Santa Margarida i els Monjos a dipòsit controlat (3.500 tns.)

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION, S.A.

Periode: Maig-Juny 2007

Diagnosi de sòls, transport i gestió de terres contaminades del traçat de l'AVE al Prat de Llobregat a dipòsit controlat (2.000 tns.)

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION, S.A.

Periode: Març-Juny 2006

Diagnosi de sòls, transport i gestió de terres contaminades de cinc edificis d'habitatges de la zona Riera de St. Llorenç-Camí Can Tries (Gavà) a dipòsit controlat (2.500 tns.)

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION, S.A.

Periode: Març-Juny 2006

Diagnosi de sòls, transport i gestió de terres contaminades en el tram de Sant Boi de Llobregat de la plataforma de la línia de l'AVE Madrid-Barcelona a dipòsit controlat (4.500 tns.)

NOVATERRA SERVEIS AMBIENTALS

Periode: Febrer-Març 2006

Residus procedents del sanejament de sòls a la zona del Fòrum de Barcelona: diagnosi de sòls, transport i gestió de terres contaminades a dipòsit controlat (2.500 tns.)

TEIN QUIMICA

Periode: Gener-Maig 2006

Neteja dels residus generats pel tancament de l'empresa Fisipe - Courtelle (El Prat de Llobregat): anàlisi i identificació, condicionament, transport i gestió de residus líquids i sòlids al gestor final (500 tns.)

SACYR VALLERMOSO

Periode: Octubre-Decembre 2005

Construcció d'edificis a la C / Bac de Roda (Barcelona): diagnosi de sòls, transport i gestió de terres contaminades a dipòsit controlat (6.500 tns.)

CLUB NAUTIC EL BALIS

Periodes: 2004-2005-2006-2007

Condicionament i gestió de les terres acumulades per la riera de Sant Andreu de Llavaneres: anàlisi, excavació, transport i gestió de residus (300 tns.)

GRUP DE COMERCIANTS DE CASTELLDEFELS

Periode: Març-Maig 2004

Diagnosi de sòls, transport i gestió de terres contaminades del Centre Comercial l'& s'agreugi; nec Blau (Castelldefels) a dipòsit controlat (3.000 tns)

ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA

Periode: Gener- Febrer 2003

Gestió de les terres del parabalas de la galeria de tir: anàlisi, excavació, transport i gestió de residus (300 tns.)

COMSA

Periode: Juliol 2002

Diagnosi de sòls, transport i gestió de terres contaminades del CAP Ramon Turró a dipòsit controlat (3.000 tns)