Gestión de residuos
Gestión de residuos 2
Gestión de residuos 3

Gestió de residus

Enviland cobreix els diversos processos de la gestió de residus des de la seva etapa inicial, amb l'assessorament i elaboració d'un estudi preliminar, realització d'informes de minimització de riscos i anàlisi de millora tècnica i econòmica dins dels processos de gestió ambiental.

Autoritzada per a la gestió de qualsevol tipologia de residus del Catàleg Europeu, porta a terme la gestió finalista de residus (inerts, no perillosos i perillosos), el condicionament, transport, tractament i eliminació, així com la valorització energètica i material que es pugui derivar del procés (paper, cartró, fusta, plàstic, envasos, aigües, olis, metalls, etc.).

Solucions ambientals per a la:

Gestió i organització dels residus generats en obra i punts nets

Lloguer de contenidors adequats a les necessitats del servei.

Compactadores mòbils per reduir el volum dels residus.

Transport.

Tractament.

Valoració.

Gestió de residus orgànics biodegradables

Anàlisi agronòmic de residus.

Redacció dels plans d'abonat.

Transport.

Tractament mitjançant compostatge i / o aplicació agrícola.

Gestió de residus químics orgànics i inorgànics

Transport de residus químics.

Tractament fisicoquímic i d'estabilització per a residus inorgànics, i d'incineració per a residus orgànics.

Disposició en dipòsit o abocador controlat.

Centre de Recollida i Transferència per a residus perillosos.

Gestió de pneumàtics fora d'ús

Transport i tractament en planta autoritzada.

Subministrament de materials derivats del seu reciclatge per a múltiples aplicacions.