Qui som

Enviland, especialitzada en la gestió de residus

Amb més de 15 anys d'experiència en el sector, ofereix serveis d'assessoria mediambiental, anàlisi i caracterització de deixalles, condicionament, transport i valorització de residus industrials, gestió global d'amiant; operacions especials; subministrament d'envasos; i gestió de sòls contaminats.

L'empresa disposa d'una estructura productiva, mitjans i instal•lacions per donar solució als problemes mediambientals de sectors tan diversos com la indústria, la construcció i els serveis. La seva àmplia experiència, el seu ventall de serveis i la seva vocació d'atenció al client oferint solucions d'alt valor afegit adequades a cada necessitat l'han situat com a companyia de referència en la gestió de residus.

Enviland Medioambiente SL és una empresa de COMSA Corporación

Enviland és una de les empreses de la unitat de negoci de Residus Industrials de COMSA Corporación, divisió que amb una àmplia oferta tecnològica que combina el compromís mediambiental amb el desenvolupament empresarial, cobreix tota la cadena de gestió de residus, des de l'estudi previ , recollida i emmagatzematge, classificació, tractament, valorització, fins a la seva eliminació final.

Somos 2

COMSA Corporación, més de 8.000 persones en més de 25 països

COMSA Corporación és el segon grup espanyol no cotitzat en el sector de les infraestructures i l'enginyeria.

El grup suma una facturació de 1.300 milions d'euros, gestiona una plantilla de més de 8.000 persones i compta amb presència estable en 25 països: Alemanya, Andorra, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Xile, Xina, Colombia, Equador, Espanya, França, Letonia, Lituania, Marroc, Mèxic, Perú, Polonia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suecia, Suïssa, Turquia i Uruguai.